Gravesøknader i Narvik kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Narvik kommune

Graving i Narvik kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.narvik.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
22/92 5800 Dam Båtsvatn Gravearbeid AS OSCAR SUNDQUIST 04.05.2022 30.09.2024
22/236 Asfaltarbeider Narvik Kommune Arbeidstillatelse NORDASFALT AS 22.06.2022 31.12.2024
22/629 Rønningtomtveien 15 - RIGG Arbeidstillatelse Rønningtomtveien LOSVIK BYGG AS 12.12.2022 04.11.2024
23/101 Sprengning Narvik Stasjon Gravearbeid Sildvikdalen CONSTO ANLEGG NORD AS 28.04.2023 29.02.2024
23/168 Sanering VA Storåsen nord Gravearbeid Ole Martinussens vei NE OFOTEN AS 05.06.2023 31.12.2024
23/267 Fagerjord Vannverk Gravearbeid Fagerjordveien NARVIK ANLEGG AS 24.07.2023 12.07.2024
23/279 Sanering VA Bjørkåsen Gravearbeid TARALDSVIK MASKIN AS 18.08.2023 31.10.2024
23/306 Arbeidsvarsling Brudesporeveien Arbeidstillatelse Brudesporeveien NARVIK BYGG AS 21.08.2023 20.06.2024
23/308 Ambulansestasjon, grunnarbeid Gravearbeid NARVIK ANLEGG AS 28.08.2023 06.09.2024
23/357 Troveien 18 Gravearbeid A-B MASKINTJENESTER AS 25.09.2023 30.06.2024
23/455 Drenering, planering Gravearbeid Skoleveien Privatperson 12.10.2023 30.06.2024
23/460 Sporveien 5 Gravearbeid TARALDSVIK MASKIN AS 16.10.2023 28.06.2024
23/494 Grave for minirenseanlegg Gravearbeid ARNTSEN MASKINSTASJON AS 26.10.2023 20.06.2024
23/496 576 NUN Parkering - IG1 Gravearbeid A MARKUSSEN AS 30.10.2023 01.06.2024
23/510 5319 Petter Dass vei 17 Vannlekkasje Gravearbeid Petter Dass vei MASKINENTREPRENØR KRISTIAN KRISTIANSEN AS 06.11.2023 01.03.2024
23/512 2039 Narvik Stasjon Arbeidstillatelse Frydenlundgata TRYM ANLEGG AS 03.11.2023 31.03.2024
23/515 Grave for bytte av drenering Gravearbeid Bjørkåsveien ARNTSEN MASKINSTASJON AS 08.11.2023 18.10.2024
23/524 Håkvik, fotballhall Gravearbeid Lille Sveveien NARVIK ANLEGG AS 15.11.2023 01.03.2024
23/531 Hyttetomt Saltvik Gravearbeid Saltvik-E6 A MARKUSSEN AS 20.11.2023 31.07.2024
23/538 5329 Bakkesia 8 Gravearbeid Bakkesia MASKINENTREPRENØR KRISTIAN KRISTIANSEN AS 27.11.2023 01.03.2024
23/539 5330 Trollvikveien 115 Gravearbeid Trollvikveien MASKINENTREPRENØR KRISTIAN KRISTIANSEN AS 27.11.2023 01.03.2024
23/540 5331 Skjomnes E6, 23 Gravearbeid Skjomnesveien MASKINENTREPRENØR KRISTIAN KRISTIANSEN AS 27.11.2023 01.03.2024
23/542 5333 Lille Sveveien 11 Gravearbeid MASKINENTREPRENØR KRISTIAN KRISTIANSEN AS 27.11.2023 01.03.2024
23/544 5336 Sjåhaugveien 17 Gravearbeid Sjåhaugveien MASKINENTREPRENØR KRISTIAN KRISTIANSEN AS 27.11.2023 01.03.2024
23/545 5337 Salomonsvei 21 Gravearbeid MASKINENTREPRENØR KRISTIAN KRISTIANSEN AS 04.12.2023 01.03.2024
Viser 1 - 25 av 64 1 2 3 >