Gravesøknader i Narvik kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Narvik kommune

Graving i Narvik kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.narvik.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 21/146
Entreprenør A MARKUSSEN AS
Start 18.05.2021
Slutt 15.10.2021
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Kirkegata 1 -6
Villaveien 34
Parkveien 1 -9
Blomsterveien 9
Tunnelveien 4 -11
Stormyrveien 11 -16
Framnesveien 129 -135
Søknad gjelder Vannledning, Overvannsledning, Kummer, El-kabel, Gatelys

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 06.05.2021
Tittel 485 Ny frydenlundforbindelse 2
Byggherre
Organisasjon: NARVIKGÅRDEN AS (orgnr.: 983387381)
Kontaktperson: Rune Pettersen (tlf.: 97564261)
Stedsansvarlig
Kenth Eilif Jensen (tlf.: 48017560)
Elton Qefalia (tlf.: 46372656)
Eirik Jensen (tlf.: 48899346)
Ansvarshavende
Anders Westrheim (tlf.: 91158909)